Політика конфіденційності, порядок надання фізичною особою персональних даних та умови отримання рекламно-інформаційних повідомлень:

1.1. При відправленні повідомлень через форму зворотнього зв’язку сайту https://latymer.ua, публічну сторінку у соцмережах https://www.facebook.com/latymer.ua, анкет та заявок через через канали інформації вказані вище чи інші канали (далі – канали інформації) в ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР», фізична особа, клієнт чи кандидат на посаду (далі – особа) надає наступну інформацію, яка є персональними даними особи: прізвище, ім’я, вік, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, і погоджується з зазначеним нижче.

1.2. Надаючи персональні дані через канали інформації, особа погоджується на їх обробку ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР» з метою отримання рекламно-інформаційних повідомлень, комерційних пропозицій, можливого працевлаштування в ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР».

1.3. Перелік дій з персональними даними, на вчинення яких надається згода, загальний опис способів обробки, які використовує ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР»:

  • Отримання, збирання, систематизація, накопичення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних, у тому числі у третіх осіб;
  • Зберігання (в електронному вигляді та на паперовому носії);
  • Уточнення (оновлення, зміна) персональних даних;
  • Отримання, передача персональних даних, у тому числі транскордонне отримання, передача (такий обмін, отримання, передача відбуваються без додаткового оповіщення особи);
  • Будь-які інші дії.

1.4. Дані обробляються:

  • З використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів;
  • З передачею і без передачі через мережі зв’язку загального доступу.

1.5. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР» має право обробляти персональні дані особи шляхом внесення їх в електронні бази даних, включення в списки (реєстри), звітні форми, а також будь-якими іншими способами, що відповідають меті обробки.

1.6. Особа надає свою згоду, і ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР» має право направляти особі рекламу, рекламно-інформаційні повідомлення (розсилки) у вигляді електронних листів (у тому числі на адресу електронної пошти, вказану під час надсилання повідомлення через канали інформації), SMS-повідомлень та інших видів повідомлень через мережі електрозв’язку, в тому числі за допомогою використання телефонного, факсимільного, мобільного радіотелефонного зв’язку, мереж передачі даних (у тому числі на мобільний телефон, номер якого вказаний під час надсилання повідомлення через канали інформації), а також за допомогою соціальних та інших сайтів в мережі Інтернет стосовно будь-яких акцій, новин, знижок, подій та іншої можливої інформації ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР» в майбутньому на необмежений термін. Наступним особа підтверджує, що, надана ним ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР» адреса електронної пошти та інша вказана під час надсилання повідомлення особи через канали інформації, належить саме особі, а також що номер телефону, що надається ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР» і що був вказаний під час надсилання повідомлення через канали інформації, є номером телефону, наданим особі оператором зв’язку, і особа зобов’язується відшкодувати будь-які збитки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР», які можуть бути заподіяні у зв’язку з зазначенням ним некоректних даних під час надсилання повідомлень через канали інформації в повному обсязі.

1.7. Розголошення інформації, отриманої ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР»:

1.7.1. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР» зобов’язуються не розголошувати отриману від особи інформацію. Не вважається порушенням надання особою інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР» чи в інтересах ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР».

1.7.2. Не вважається порушенням зобов’язань розголошення інформації відповідно до запитів, обґрунтованих вимогами закону.

1.8. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР» має право використовувати технологію «cookies». «Cookies» не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

1.9. ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛАТІМЕР» отримує інформацію про IP-адресу відвідувача сайту https://latymer.ua. Дана інформація не використовується для встановлення особи відвідувача.

1.10. Згода особи діє з дня надання персональних даних до відкликання згоди у письмовій формі. Після відкликання згоди персональні дані використовуються лише в цілях, передбачених законодавством.